Watertekort officieel voorbij, maar scheepvaart heeft hier en daar nog steeds last

Posted on

Het watertekort in Nederland is officieel voorbij. We zijn weer in de fase ‘dreigend watertekort’ in plaats van ‘feitelijk watertekort’, meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat woensdag. Maar regionaal zijn er grote verschillen. Hier en daar heeft de scheepvaart nog steeds last van het lage waterpeil. En ook de natuur heeft nog steeds last van droogte.

Veel maatregelen tegen het watertekort zijn geschrapt. Maar op een paar plekken zijn ze nog wel nodig, omdat daar bijvoorbeeld sprake is van lage grondwaterstanden, verzilting, of lage afvoer van de rivier.

Daardoor kan bijvoorbeeld nog niet elk schip door de sluizen van IJmuiden en die in het zuidelijke deel van de Maas. En in het zuiden en oosten is op sommige plekken nog steeds een sproeiverbod.

De droogte is officieel nog niet voorbij. Wil de natuur daarvan herstellen, dan moet er eerst nog veel meer regen vallen. De lage grondwaterstanden zijn voorlopig nog niet opgelost, zeker niet in de hogere delen van Nederland.

Bovendien blijft verzilting – grondwater en bodem die steeds zouter worden – een probleem. Dat is slecht voor de natuur. Dit speelt vooral nog in het Noordzeekanaal, in het IJsselmeer en in het Westland.

Vorige week vrijdag kondigden waterschappen het “omslagpunt” voor de droogte al aan. De hoogheemraadschappen Rijnland en Stichtse Rijnlanden lieten toen al weten dat het niet meer nodig is om water door te pompen naar het westen van het land.

Crisisteam komt niet meer bij elkaar

Door de regen van afgelopen weken hoeft het speciale crisisteam, het Managementteam Watertekorten, ook niet meer bij elkaar te komen.

De overheid en alle andere betrokken instanties gaan met elkaar evalueren hoe ze in de droogtecrisis hebben gehandeld. Ze hopen dat het eindrapport vóór 1 april af is, omdat dan het nieuwe droogteseizoen alweer begint.

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Instagram Verified badge for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services