Dijsselbloem vond staatskas in 2014 belangrijker dan opvolgen gaswinningsadvies

Posted on

Op aandringen van toenmalig minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) is het plafond voor de gaswinning in 2014 op 42,5 miljard kuub gezet in plaats van op de geadviseerde 40 miljard kuub. Dijsselbloem erkent dit vrijdagochtend in zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijkertijd was hij in die tijd naar eigen zeggen “zeer verbaasd”, toen hij hoorde dat de gaswinning in 2013 fors hoger was uitgevallen dan een jaar eerder.

Het was minister Henk Kamp (Economische Zaken) die in die tijd het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) wilde opvolgen. De toezichthouder adviseerde om voor 2014 een maximumproductie van 40 miljard kuub gas vast te stellen.

“Ik kon er niet mee akkoord gaan, vanwege de grote impact op de begroting”, vertelt Dijsselbloem aan de commissie.

Dijsselbloem bewaakte toen als minister van Financiën de staatskas. Het land verkeerde in een economische crisis. Het begrotingstekort lag hoger dan de Europese norm van 3 procent. Voor 2014 was met de Europese Commissie afgesproken dat Nederland een jaar uitstel kreeg om orde op zaken te stellen. In 2015 en 2016 moest de norm wel gehaald worden.

Dijsselbloem maakte zich hier naar eigen zorgen over. Het leek hem beter om pas in 2016 naar 40 miljard kuub gas terug te gaan. Als deze stap in 2014 al werd genomen, zou dit ruim 1,1 miljard euro hebben gekost. Bovendien was “de geleide verlaging al een forse aderlating voor de begroting”.

Kamp was bang dat het niet opvolgen van het advies van de toezichthouder in de regio tot verzet zou leiden. Maar uiteindelijk koos het kabinet voor de lijn van Dijsselbloem.

‘Hoge productie in 2013 was bewuste keuze’

Het besluit voor 2014 volgde na een jaar onderzoek. In de zomer van 2012 was Groningen opgeschrikt door een zware beving, die leidde tot nieuwe inzichten over de veiligheid. Het SodM adviseerde de gaswinning te verlagen.

Het kabinet volgde dit advies niet meteen op en stelde het besluit een jaar uit. De gevolgen voor de staatskas speelden hierin volgens Dijsselbloem geen grote rol. De hoofdreden was het gebrek aan informatie. De experts waren “niet eenduidig” en het SodM-advies was “houtje-touwtje”, benadrukt Dijsselbloem.

In dat jaar werd de gaswinning dus niet verlaagd, maar werd er juist meer gas gewonnen. Dijsselbloem vond het “onbegrijpelijk”, zegt hij. Kamp gaf in de ministerraad aan dat dit kwam door een koude winter, minder winning uit de kleine velden en de hogere exportverplichtingen.

Dijsselbloem geeft aan dat “een aantal argumenten” hem nooit hebben overtuigd. Hij meent dat er “bewust voor is gekozen om extra gas te gaan winnen”. “Ik hoop dat u gaat blootleggen door wie”, zegt hij.

‘Financiën spelen altijd een rol’

De commissie wil weten hoe dit rijmt met zijn pleidooi voor een hoger plafond voor het jaar 2014 dan Kamp beoogde.

“Ik vond het advies dat het 40 miljard kuub moest zijn echt wankel”, vertelt Dijsselbloem. Het was volgens hem niet goed onderbouwd dat precies dit getal zou zorgen voor veiligheid. Hij vond teruggaan naar 42,5 miljard kuub daarnaast ook “een substantiële stap”.

Ook de financiën speelden een rol. “Dat wil ik niet verbloemen. Die spelen altijd een rol”, voegt hij toe. Achteraf gezien had hij toen voor de 40 miljard kuub moeten gaan, erkent Dijsselbloem. Ook was het volgens hem beter geweest als ze de gaswinning in 2013 wel een stapje hadden verlaagd.

Vanaf 2015 minder bemoeienis met productie

Op vragen van de commissie over de gaswinningsbesluiten van 2015, 2016 en 2017 geeft Dijsselbloem geen duidelijke antwoorden. Zo wil de commissie weten waarom het plafond voor 2015 in eerste instantie op 39,4 miljard kuub werd gezet, terwijl de toezichthouder 38,5 miljard kuub adviseerde.

“Waar ik begin 2014 nog heel bezorgd was over de begroting, was het eind 2014 al echt veranderd. De economie was toen aan het herstellen en de begroting was in rustiger vaarwater gekomen”, vertelt Dijsselbloem. Na 2014 was zijn “bemoeienis veel beperkter”, geeft hij aan. Waarom er werd gekozen voor het maximum van 39,4 miljard kuub, weet hij niet.

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Instagram Verified badge for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services